¡Bienvenido a la red de directorios clasificados! Inicio de sesión de usuarioRegístrate ahora

O'zbekiston Respublikasi Davlat soliq qo'mitasi

  • 2022-01-10Fecha de colección
  • 2022-02-15Actualizado
O'zbekiston Respublikasi Davlat soliq qo'mitasi
  • Dirección web:www.soliq.uz
  • Servidor IP:217.29.112.224
  • Descripción del lugar:

nombre de dominio:www.soliq.uzValuación

acerca de 5000~500000

nombre de dominio:www.soliq.uzfluir

426

nombre de dominio:www.soliq.uzBueno o malo

Mal negocio. Inevitablemente pobre feroz

sitio web:O'zbekiston Respublikasi Davlat soliq qo'mitasiPesos

1

sitio web:O'zbekiston Respublikasi Davlat soliq qo'mitasiIP

217.29.112.224

sitio web:O'zbekiston Respublikasi Davlat soliq qo'mitasicontenido

#cookiePopup{background:white;width:400px;position:absolute;left:75px;top:10px;box-shadow:0px0px15px#cccccc;padding:10px25px;border-radius:10px;z-index:1000;}#cookiePopupp{text-align:left;font-size:15px;color:#4e4e4e;}/*#cookiePopupbutton{border:najowhite;background:#097fb7;padding:5px;border-radius:10px;color:white;}*/.d-none{display:none;}O‘zbekistonRespublikasiIqtisodiyotvamoliyavazirligihuzuridiSoliqqo‘mitasia.telegramGroup{color:#;}a.telegramGroup:hover{color:#f60;}OʼzbЎзбРусEnMaxsusimkoniyatlarSaytrangiAAAShrifthajmiKattalashtirish0pxKattalashtirish0betaO‘zbekistonRespublikasiIqtisodiyotvamoliyavazirligihuzuridiSoliqqo'mitasi71202-32-82,1198Call-markazTadbirkorvaSoliqchiOnlaynmaslahatHududiyorganlarHududiyorganlarДавлатсолиққўмитасиМарказийаппаратТошкентшаҳар,А.Қодирийкўчаси13а-уй(71)244-98-98Ishonchtelefoni(71)244-98-98FaksIshvaqti:9:00-18:00Tushlik:13:00-14:00Damolishkuni:Shanba,Yakshanbaorg@soliq.uzSahifao'tishАндижонвилоятиДавлатсолиқбошқармасиAndijonshahar,Oltinkoʻlkoʻchasi,1-uy(74)223-95-23Ishonchtelefoni(74)223-95-23FaksIshvaqti:9:00-18:00Tushlik:13:00-14:00Damolishkuni:Shanba,Yakshanbaandijon@soliq.uzSahifao'tishБухоровилоятиДавлатсолиқбошқармасиБухорошаҳар,М.Иқболкўчаси,14-уй(65)221-26-89Ishonchtelefoni(65)221-26-89FaksIshvaqti:9:00-18:00Tushlik:13:00-14:00Damolishkuni:Shanba,Yakshanbabuxoro@soliq.uzSahifao'tishЖиззахвилоятиДавлатсолиқбошқармасиЖиззахшаҳар,Ш.Рашидовкўчаси,16-уй(72)222-07-00Ishonchtelefoni(72)222-07-00FaksIshvaqti:9:00-18:00Tushlik:13:00-14:00Damolishkuni:Shanba,YakshanbaJizzax@soliq.uzSahifao'tishҚашқадарёвилоятиДавлатсолиқбошқармасиQarshishahar,IslomKarimovko‘chasi,805-uy(75)225-10-82Ishonchtelefoni(75)225-10-82FaksIshvaqti:9:00-18:00Tushlik:13:00-14:00Damolishkuni:Shanba,YakshanbaQashqadaryo@soliq.uzSahifao'tishНавоийвилоятиДавлатсолиқбошқармасиНавоийшаҳар,Навоийкўчаси,27-буй(79)223-53-71Ishonchtelefoni(79)223-53-71FaksIshvaqti:9:00-18:00Tushlik:13:00-14:00Damolishkuni:Shanba,YakshanbaNoiy@soliq.uzSahifao'tishНаманганвилоятиДавлатсолиқбошқармасиНаманганшаҳар,Марғилонкўчаси,14-уй(69)227-91-96Ishonchtelefoni(69)227-91-96FaksIshvaqti:9:00-18:00Tushlik:13:00-14:00Damolishkuni:Shanba,YakshanbaNamangan@soliq.uzSahifao'tishСамарқандвилоятиДавлатсолиқбошқармасиСамарқандшаҳар,Гагаринкўчаси,85А-уй(66)234-06-16Ishonchtelefoni(66)234-06-16FaksIshvaqti:9:00-18:00Tushlik:13:00-14:00Damolishkuni:Shanba,YakshanbaSamarqand@soliq.uzSahifao'tishСурхондарёвилоятиДавлатсолиқбошқармасиТермизшаҳар,М.Каҳҳоркўчаси,23-уй(76)223-29-64Ishonchtelefoni(76)223-29-64FaksIshvaqti:9:00-18:00Tushlik:13:00-14:00Damolishkuni:Shanba,YakshanbaSurxondaryo@soliq.uzSahifao'tishСирдарёвилоятиДавлатсолиқбошқармасиГулистоншаҳар,ИсломКаримовкўчаси,41-уй(67)235-03-42Ishonchtelefoni(67)235-03-42FaksIshvaqti:9:00-18:00Tushlik:13:00-14:00Damolishkuni:Shanba,Yakshanbasirdaryo@soliq.uzSahifao'tishТошкентшаҳарДавлатсолиқбошқармасиТошкентшаҳар,Шайхонтоҳуртумани,Абайкўчаси,4А-уй(71)244-54-86Ishonchtelefoni(71)244-54-86FaksIshvaqti:9:00-18:00Tushlik:13:00-14:00Damolishkuni:Shanba,YakshanbaToshkent@soliq.uzSahifao'tishТошкентвилоятиДавлатсолиқбошқармасиТошкентшаҳар,Яккасаройтумани,Бобуркўчаси,79-а-уй(78)150-49-56Ishonchtelefoni(78)150-49-56FaksIshvaqti:9:00-18:00Tushlik:13:00-14:00Damolishkuni:Shanba,YakshanbaToshkent_vil@soliq.uzSahifao'tishФарғонавилоятиДавлатсолиқбошқармасиФарғонашаҳар,Сайилгоҳкўчаси31-уй(73)241-70-61Ishonchtelefoni(73)241-70-61FaksIshvaqti:9:00-18:00Tushlik:13:00-14:00Damolishkuni:Shanba,Yakshanbafargona@soliq.uzSahifao'tishХоразмвилоятиДавлатсолиқбошқармасиУрганчшаҳриИсломКаримовкўчаси,124-уй(62)223-10-10Ishonchtelefoni(62)223-10-10FaksIshvaqti:9:00-18:00Tushlik:13:00-14:00Damolishkuni:Shanba,Yakshanbaxorazm@soliq.uzSahifao'tishҚорақалпоғистонРесп.ДавлатсолиқбошқармасиНукусшахар.Т.Қайпбергеновкўчаси,23-уй(61)222-00-33Ishonchtelefoni(61)222-00-33FaksIshvaqti:9:00-18:00Tushlik:13:00-14:00Damolishkuni:Shanba,YakshanbaQoraqalpogiston@soliq.uzSahifao'tishҲудудларароинспекциясиДавлатсолиқбошқармасиIshonchtelefoniFaksIshvaqti:9:00-18:00Tushlik:13:00-14:00Damolishkuni:Shanba,YakshanbaSahifao'tishQo'mitahaqidaFaoliyatMeʼyoriyhujjatlarSoliqqatO'zbekiston Respublikasi Davlat soliq qo'mitasiortishMatbuotxizmatiXizmatlarvaservislarOchiqma'lumotlarvarcurrentLang='latn';$(function(){$('#mainNbarullia[hreflang='+currentLang+']').addClass('active');});JismoniyshaxslarKabinetgakirishRo'yxatgaolishSoliqdeklaratsiyalariniyuborishStiringiznianiqlangSoliqkalkulyatoriJismoniyshaxslaruchunbarchaxizmatlarYakkatartibditadbirkorlarKabinetgakirishPensiyajamg'armasigato'langansug'urtabadallarito'g'risidamaʼlumotnomaolishNazorat-kassamashinalariniro'yxatdano'tkazishShaxsiykartochkavasolishtirmadalolatnomato'g'risidamaʼlumotShaxsiykabinetniaktivlashtirishYTTlaruchunbarchaxizmatlarYuridikshaxslarKabinetgakirishSoliqhisobotlariniyuborishOrtiqchato'langansoliqsummalariniqaytarishSoliqlarnito'lashElektronhisob-fakturalarnirasmiylashtirishYuridikshaxslaruchunbarchaxizmatlarKo'puchraydigansollarBarchasollarE-ijaratizimiga2021yiluchunshartnomalarkiritilishilozimmi,2022-yilgachatuzilganshartnomalarniro'yxatdano'tkaziladimiKorxonamizdaoliyo'quvyurtlariningsirtqibo'limlaridatalimolayotganishchi-xizmatchilarmjud.Ularningkontraktto'lovlario'zlariningvaota-onalariishhaqlarihisobidanto'labberilgan.Ushbuto'lovlarishhaqigahisoblanadigandaromadto'lovlaridanozodetilganmiyokibelgilangantartibdadaromadsolig'igatortiladimiTovuqgo'shtinivamuzlatilganbaliqnirealizatsiyaqilishqo'shilganqiymatsolig'idanozodetiladimiDolzarbvafoydaliSoliqImtiyozlariMarkirovkalashtizimidaqatnashishSoliqkodeksiOnlayn-NKMvavirtualkassaSoliqhisobotishakllariElektronraqamliimzoQQSto'lovchilarnianiqlashElektronhisobvaraq-fakturaYiriksoliqto'lovchilarSoliqlarnielektronto'lashIlktashrifUslubiyqo‘llanmalarYuqorilikvidlitovarlarnarxlariMahsulotlar(tovarvaxizmatlar)yonaelektronmilliykatalogiXalqarohamkorlikVideomateriallarAudiomateriallarFotogalereyaOchishYopishVideomateriallarAudiomateriallarFotogalereyaYangiliklar|E'lonlar05.06.2023banklartomonidanOʻzbekistonRespublikasiningnorezidentlarigaamalgaoshirilgantoʻlovlar(dividendlarvafoizlartoʻlovidantashqari)boʻyichayuridikshaxslardanolinadiganfoydasoligʻinibyudjetgaoʻtkazishningoxirgikuni02/06/2023O‘rtachasoliquzilishkoeffitsiyenti–0,1602/06/2023Iste'molchilargajoriyyilboshidan544mlndanziyodelektronchekberildi02/06/2023Soliqqarziko‘pbo‘lganishlabchiqarishvaqurilishkorxonalari–TOP-1002/06/2023Kichikkorxonalarjoriyyilning4oyidaqariyb4trlnso‘msoliqto‘lanObunabo'lishBarchayangiliklarRSS02/06/2023O‘rtachasoliquzilishkoeffitsiyenti–0,1602/06/2023Iste'molchilargajoriyyilboshidan544mlndanziyodelektronchekberildi02/06/2023Soliqqarziko‘pbo‘lganishlabchiqarishvaqurilishkorxonalari–TOP-1002/06/2023Kichikkorxonalarjoriyyilning4oyidaqariyb4trlnso‘msoliqto‘lan28/05/2023Call-markaziishlayapti27/05/202324/7rejimdaishlovchi712023282va1198qisqaraqamliCall-markazivaqtinchaishfaoliyatidaemasligima’lumqilamiz23/05/20232023-yil23-mayuchunsoliqtaqvimi22/05/202322-mayuchunsoliqtaqvimiObunabo'lishBarchae'lonlarRSS28/05/2023Call-markaziishlayapti27/05/202324/7rejimdaishlovchi712023282va1198qisqaraqamliCall-markazivaqtinchaishfaoliyatidaemasligima’lumqilamiz23/05/20232023-yil23-mayuchunsoliqtaqvimi22/05/202322-mayuchunsoliqtaqvimiSoliqto'lovchitaqvimiIyun5banklartomonidanOʻzbekistonRespublikasiningnorezidentlarigaamalgaoshirilgantoʻlovlar(dividendlarvafoizlartoʻlovidantashqari)boʻyichayuridikshaxslardanolinadiganfoydasoligʻinibyudjetgaoʻtkazishningoxirgikuniTaqvimniko'rsatishInternetkompaniyalariningQQSofisiElektronarizayuborishKirish2022-yilInsonqadriniulug‘lashvafaolmahallayiliKirishLozimdarajadiehtiyotkorlikchoralarniko‘ring!KontrentnitekshiringKirishSoliqhuquqbuzarligihaqidaxabardormisiz?Befarqbo'lmang!Bizgaxabarbering!KirishVirtualqabulxonaO'zbekistonRespublikasiPrezidentiningvirtualqabulxonasiKirishNorezidentlarnihisobgaqo'yishBirja,Markirovkadaqatnashuvchilarvadoimiymuassasalarnihisobgaqo’yishKirishJamoatchilikfikriSizningfikringizbizuchunmuhim!KirishKo‘makkamuxtojmisiz?Soliqchi-tadbirkorgako‘makchi!KirishSizningsoliqxizmatingizInsoflisoliqto'lovchiningishonchlihamkori!KirishKorrupsiyaqarshikurashishSoliqorganlaridikorrupsiyanibirgalikdabartarafetamiz!KirishKelajakkasbiniegallangDasturlashbo'yichabepuldarslarsiznikutmoqda!Kirish$(document).ready(function(){if(''){successAlert('');}})varcount=0;vargetVideo=function(){count++;if($("#videoBlock[aria-expanded='true']")&&count===1){//console.log("true");$.ajax({url:'/getVideos',type:'get',beforeSend:function(xhr){startLoader();},success:function(list){stopLoader();for(vari=0;iSoliqidoralarigamurojaatlar2023-yil1-chrakdomidaSoliqqo‘mitasimarkaziyapparatidaelektronhujjataylanishtizimiorqaliro‘yxatgaolinganmurojaatlar–15325taShaxsiyqabulYozmamurojaatlarElektronmurojaatlarBarchasiniko'rishFoydalimanbalarO‘zbekistonRespublikasiIqtisodiyotvamoliyavazirligihuzuridiSoliqqo‘mitasiarsaytdaxatoliktopsangizmatnnibelgilabCtrl+Enterbosing©2001-2023.Barchahuquqlarhimoyalangan.Saytmateriallaridanfoydalangandasaytgaholako'rsatilishishart.Saytdibarchamateriallardanquyidilitsenziyabo‘yichafoydalanishmumkin:“CreativeCommonsAttribution4.0International"Insonqadriniulug‘lashvafaolmahallayiliInvestitsionsalohiyatSoliqsohasigaoidma'lumotlarlug'atiJamoatchilikfikrinio'rganishDSQfaoliyatito'g'risidiaxborotuchunso'rovFoydaliholalarDlatramzlariSoliq-servisSoliqorganlaridaxizmatAloqaFuqarolarmurojatlariMobililovaSayttalablariSaytxaritasiSaytgakiruvchilar:Yilboshidan:Bugun:488Kecha:1660Haftadomida:Oydomida:6211(71)244-98-98IshonchtelefoniTadbirkorvaSoliqchiOnlaynmaslahatFikringizniqoldiringOvozlio'qish×BelgilanganmatnnitinglashuchunquyiditugmanibosingPoweredbyGSpeechEngmuhimyangiliklarnibirinchibo'libolishnixohlaysizmi?Bildirishnomalargaobunabo'ling!RadqilishObunabo'lishSaytbo'yichaizlash×IzlashuchunmatnkiritingYopishIzlashSaytdaxatoaniqlandi!×BelgilanganmatnTuzatilganmatnnikiritingYopishYuborish$('#send-mistake-form').on('submit',function(e){e.preventDefault();vardata=$(this).serialize();$.ajax({url:'/send-mistake',type:'post',data:data,success:function(response){$('#typosModal').modal('hide');successAlert('Rahmat.Murojaatingizqabulqilindivayaqinvaqtichidaxatolikbartarafetiladi.');}});});.help-block{color:#DC3545;font-size:16px;font-weight:bold;}.form-send-sms-btn{padding:6px25px!important;border-radius:6px!important;background-color:#f60!important;outline:none!important;border:0!important;color:#fff!important;margin-bottom:20px;box-shadow:0px11px8px-8pxrgba(254,114,22,.5)!important;transition:all.3sease-out!important;i{text-indent:10px;font-size:12px;}&:hover{background-color:#4776B3!important;box-shadow:0px11px8px-8pxrgba(71,118,179,.5)!important;}&.p-t-b-8{padding:8px25px!important;}}TasdiqlashViloyatQoraqalpog'istonResp.AndijonviloyatiBuxoroviloyatiJizzaxviloyatiQashqadaryoviloyatiNoiyviloyatiNamanganviloyatiSamarqandviloyatiSurxondaryoviloyatiSirdaryoviloyatiToshkentviloyatiFarg‘onaviloyatiXorazmviloyatiToshkentshaharTumanObunabo'lishBekorqilishYuborish$(document).ready(function(){formReset();$.mask.definitions['9']='';$.mask.definitions['d']='[0-9]';$('[name=phone]').mask("+998ddddddddd",{clearIfNotMatch:true});$("[name=phone]").click(function(){$(this).select();});$('[name=ns10]').on('change',function(){getNs11List($(this).val());});jQuery.validator.addMethod("disableSpecChars",function(value,element){returnthis.optional(element)||!/["!@#$%\\\^&*+:{}[\]?/|]/.test(value);});});varsendConfirmLink=function(){varformData=newFormData($('form#form-subscribe')[0]);$.ajax({url:'/send-confirm-link',type:'POST',data:formData,async:true,beforeSend:function(xhr){startLoader();},success:function(response){stopLoader();if(response.success){formReset();successAlert(response.data);}else{errorAlert(response.reason);}},error:function(xhr,ajaxOptions,thrownError){stopLoader();errorAlert(xhr.status+'-'+thrownError);},cache:false,contentType:false,processData:false});returnfalse;};$('#form-subscribe').validate({errorElement:'span',//defaultinputerrormessecontainererrorClass:'help-block',//defaultinputerrormesseclassfocusInvalid:false,//donotfocusthelastinvalidinputignore:"",lang:"latn",rules:{email:{required:true,email:true},ns10:{required:true,number:true},ns11:{required:true,number:true}},invalidHandler:function(event,validator){//displayerroralertonformsubmit//$('html,body').scrollTop(300);},highlight:function(element){//hightlighterrorinputs$(element).closest('.form-control').addClass('is-invalid');//seterrorclasstothecontrolgroup},success:function(label,element){$(element).closest('.form-control').removeClass('is-invalid');label.remove();},errorPlacement:function(error,element){if(element.attr('name')==='messe'){error.insertAfter(element.parents('.form-group'));}else{error.insertAfter(element);}},submitHandler:function(form){sendConfirmLink();}});varformReset=function(){$('form#form-subscribe')[0].reset();};vargetNs11List=function(ns10){startLoader();$.getJSON("/activities/ns11",{ns10:ns10},function(obj){$('[name=ns11]').empty();if(obj){$('[name=ns11]').append("Tuman")$.each(obj,function(key,value){$('[name=ns11]').append(""+value.name+"")})}});stopLoader();};varsendSms=function(){//if(!$('#form').valid()){//returnfalse;//}varformData=newFormData();formData.append('phone',$('[name=phone]').val());formData.append('serviceType',"subscirbe");$.ajax({url:'/other/send-sms',type:'POST',data:formData,async:true,beforeSend:function(xhr){//startPreloader();},success:function(data){//stopPreloader();if(data.success){successAlert(data.data);}else{errorAlert(data.reason);}},error:function(xhr,ajaxOptions,thrownError){//stopPreloader();errorAlert(xhr.status+'-'+thrownError);},cache:false,contentType:false,processData:false});returnfalse;}vartelegramLink='t.me/soliqnews';$(function(){console.log("layout",telegramLink);toastr.options={"closeButton":true,"debug":false,"newestOnTop":true,"progressBar":true,"positionClass":"toast-top-center","preventDuplicates":false,"onclick":null,"showDuration":"300","hideDuration":"1000","timeOut":"","extendedTimeOut":"5000","showEasing":"swing","hideEasing":"linear","showMethod":"fadeIn","hideMethod":"fadeOut"};});functionerrorAlert(msg){swal.fire({titO'zbekiston Respublikasi Davlat soliq qo'mitasile:'Xatolik',html:''+msg+'',type:'error',confirmButtonText:'Ок'})}functionsuccessAlert(msg){swal.fire({title:'Muvaffaqqiyatli',html:''+msg+'',type:'success',confirmButtonText:'Ок'})}functioninfoAlert(msg){swal.fire({title:'Xabar',html:''+msg+'',type:'info',confirmButtonText:'Ок'})}functionwarningAlert(msg){swal.fire({title:'Ogohlantirish',html:''+msg+'',type:'warning',confirmButtonText:'Ок'})}$(document).ready(function(){vardraw=SVG('draw').size(942,562);draw.path('M591.578,304.294L590.417,320.346L589.727,330.543L586.423,335.142L583.232,334.520L579.589,330.053L577.614,324.124L570.111,327.128L565.203,334.651L563.016,343.924L558.552,371.125L555.416,374.204L547.511,374.103L532.756,368.434L524.196,367.890L522.299,373.219L520.650,382.418L516.974,382.010L508.883,386.718L508.726,395.658L508.077,406.661L502.827,408.436L499.884,406.364L498.295,398.863L498.504,387.898L494.950,382.701L484.306,382.534L482.686,379.138L484.321,369.977L484.380,369.974L487.363,358.652L488.290,347.056L491.772,345.348L497.948,347.752L504.929,344.136L505.015,344.239L508.509,338.568L514.994,335.375L514.761,323.879L509.124,320.236L495.524,319.575L488.867,318.120L485.981,312.987L481.530,308.793L470.695,308.366L462.854,314.511L456.539,315.179L449.494,314.352L445.322,308.137L439.794,308.157L432.089,312.790L428.968,318.831L424.457,318.774L422.549,314.418L422.447,314.467L417.458,309.946L404.386,302.619L395.573,302.166L388.531,296.444L383.368,286.247L374.024,279.302L374.147,279.264L372.125,271.111L363.496,270.019L356.086,272.769L347.669,273.060L345.123,269.886L339.321,266.649L337.613,262.429L334.241,257.281L326.875,252.451L325.991,249.142L326.705,243.293L335.772,243.265L338.641,239.457L337.363,228.137L336.181,217.222L337.619,206.417L339.803,196.380L358.175,171.332L367.109,160.959L365.150,154.655L365.057,154.680L365.087,154.576L359.508,154.639L355.213,152.460L348.652,151.179L344.363,147.037L343.632,138.313L352.638,140.797L399.247,136.268L455.003,141.048L478.150,132.144L507.161,145.789L535.053,172.826L550.113,186.420L554.607,209.773L559.497,249.982L584.293,258.158L600.515,297.357L603.255,297.630L597.136,299.580L591.578,304.294Z').attr({id:'noi','data-id':'12','data-title':'Noiyviloyati'});draw.path('M803.935,230.067C795.572,234.656788.870,244.497782.610,249.650C776.342,254.810778.000,259.550781.706,259.597C785.412,259.643790.176,259.704793.926,262.375C794.855,263.038795.746,263.341796.633,263.406L793.011,268.157L792.008,274.758L792.794,282.932L797.772,286.830L810.360,311.017L810.660,314.899L805.927,319.034L803.872,324.507L794.182,329.804C792.130,324.332798.770,324.496804.418,316.381C810.644,307.436805.294,305.777803.090,301.511C800.888,297.249793.349,291.337791.181,288.668C789.014,286.001787.016,293.899786.544,297.596C786.070,301.295782.429,306.548779.777,307.044C777.124,307.541770.745,307.990767.610,312.196C764.472,316.405759.186,319.527754.910,318.410C750.635,317.292747.928,313.540738.886,314.487C729.843,315.435738.987,324.059735.288,327.206C731.586,330.356735.418,340.010734.971,348.558C734.918,349.570734.759,350.381734.516,351.050L727.990,338.007L728.031,330.895L726.387,325.770L722.431,324.932L718.141,319.730L713.902,309.055L708.405,309.064L703.398,311.356L700.451,307.087L697.695,298.883C700.349,296.910702.905,293.988704.639,290.215C707.778,283.391712.015,282.390717.309,280.875C722.601,279.360728.836,265.756735.177,264.260C741.515,262.765744.556,250.743748.774,249.748C752.992,248.754763.546,247.317766.660,243.171C769.771,239.030777.498,226.088782.675,219.908C787.845,213.737794.271,220.053797.942,219.060C801.612,218.066807.275,210.865814.091,209.393C820.904,207.923822.514,209.499822.618,214.692C822.723,219.890812.289,225.483803.935,230.067ZM735.595,282.408C735.595,282.046735.438,280.235735.438,279.666C735.438,279.097734.808,278.477735.202,277.959C735.595,277.442735.123,276.925734.375,275.890C733.627,274.855733.312,273.562731.856,271.855C730.400,270.147730.597,271.855730.085,271.855C729.573,271.855729.101,272.010727.724,273.096C726.346,274.183726.661,273.976725.677,274.958C724.693,275.941725.520,276.614725.402,278.528C725.283,280.442724.614,281.684724.614,282.356C724.614,283.029725.244,284.633725.559,285.098C725.874,285.564726.661,286.909726.661,286.909L728.353,289.961C728.353,289.961728.708,290.220729.377,290.116C730.046,290.013729.967,289.599730.597,289.340C731.226,289.081730.754,287.892730.400,287.478C730.046,287.064728.944,286.236729.180,286.185C729.416,286.133729.888,286.081731.148,286.029C732.407,285.978733.430,285.098733.627,285.046C733.824,284.995734.178,284.943735.280,284.529C736.382,284.115735.595,282.770735.595,282.408Z').attr({id:'tashkent','data-id':'27','data-title':'Toshkentviloyati'});draw.path('M731.437,274.454C732.435,275.624732.651,276.511733.163,277.220C733.676,277.929733.999,278.283733.730,278.638C733.460,278.992733.892,279.418733.892,279.808C733.892,280.198733.999,281.438733.999,281.687C733.999,281.935734.539,282.857733.784,283.140C733.029,283.424732.786,283.459732.651,283.495C732.516,283.530731.815,284.133730.952,284.168C730.089,284.204729.765,284.239729.603,284.274C729.441,284.310730.197,284.877730.439,285.161C730.682,285.445731.006,286.260730.574,286.437C730.143,286.615730.197,286.898729.738,286.969C729.279,287.040729.037,286.863729.037,286.863L727.877,284.771C727.877,284.771727.338,283.850727.122,283.530C726.906,283.211726.474,282.112726.474,281.651C726.474,281.191726.933,280.339727.014,279.027C727.095,277.716726.528,277.255727.203,276.581C727.877,275.908727.661,276.050728.605,275.305C729.549,274.561729.873,274.454730.223,274.454C730.574,274.454730.439,273.285731.437,274.454Z').attr({id:'tashkentCity','data-id':'26','data-title':'Toshkentshahri'});draw.path('M880.832,289.679L873.512,294.063L865.922,293.837L859.266,298.799L857.331,304.712L851.589,305.573L843.041,308.751L826.296,304.874L812.293,313.153L812.235,310.438L806.282,297.265L799.721,285.610L794.920,282.459L794.041,274.980L794.807,269.232L798.972,263.073C800.929,262.480803.000,261.234805.539,260.422C810.274,258.908808.282,265.708805.757,272.511C803.228,279.325808.534,279.391813.279,277.871C818.022,276.351824.461,280.120828.187,280.694C831.912,281.268838.326,283.458842.042,283.505C845.758,283.552846.713,278.821846.629,275.133C846.546,271.448847.535,268.305852.267,266.788C856.998,265.271852.072,258.386855.113,252.658C858.148,246.937857.832,255.836862.168,260.087C866.509,264.341866.509,264.341869.289,269.632C872.073,274.927870.536,277.014875.813,276.027C881.089,275.040883.323,279.283884.441,281.404C884.893,282.262885.946,282.588887.198,282.458L880.832,289.679Z').attr({id:'namangan','data-id':'14','data-title':'Namanganviloyati'});draw.path('M924.776,298.816C918.411,299.265920.733,305.649917.637,308.791C914.538,311.935908.664,311.329904.404,311.276C900.202,311.223901.820,316.399897.334,319.033L891.873,315.979L889.310,311.379L883.602,309.725L880.753,305.322L875.649,302.065L871.685,306.420L867.363,308.989L862.368,306.897L859.876,304.705L861.323,300.126L866.780,296.158L873.881,296.223L882.492,291.218L890.729,281.026C891.510,280.462892.250,279.751892.860,278.876C895.410,275.222900.363,281.606900.363,281.606C900.363,281.606905.141,281.666906.841,285.380C908.543,289.096913.292,288.099915.979,289.190C918.668,290.280924.430,287.713932.894,286.764C941.357,285.816941.497,290.041941.654,294.799C941.812,299.561931.141,298.368924.776,298.816Z').attr({id:'andijan','data-id':'3','data-title':'Andijonviloyati'});draw.path('M805.265,325.964L807.858,320.743L813.248,315.711L826.582,307.004L843.118,310.903L851.889,307.888L859.638,306.813L861.290,308.603L867.433,311.439L872.884,308.259L876.008,304.641L879.308,307.102L882.250,311.480L888.128,313.032L890.500,317.119L895.545,319.859C892.246,320.868891.407,318.151888.645,319.043C885.476,320.066885.746,330.183886.366,333.389C886.986,336.598883.796,337.091874.868,342.852C865.928,348.6208O'zbekiston Respublikasi Davlat soliq qo'mitasi65.797,343.271864.116,340.044C862.436,336.819845.420,339.806841.681,339.759C837.942,339.711839.149,346.139840.287,349.364C841.427,352.591843.079,354.755843.185,359.581C843.292,364.412848.088,363.399846.565,367.139C845.041,370.882841.243,368.683838.494,365.425C835.748,362.169837.274,358.433834.575,357.326C831.877,356.219831.755,350.326831.665,346.045C831.577,341.767827.314,342.247822.558,344.859C817.799,347.472814.642,350.108812.968,346.341C811.295,342.578807.584,344.134802.756,343.003C797.941,341.876799.474,339.230795.115,331.746L805.265,325.964Z').attr({id:'fergana','data-id':'30','data-title':'Farg`onaviloyati'});draw.path('M670.498,348.635L689.484,353.911L698.047,357.206L701.742,359.487C700.522,360.049699.003,361.306699.003,361.306C699.003,361.306716.908,362.263721.210,364.466C725.513,366.670721.252,369.303718.041,369.800C714.830,370.296718.059,371.950717.545,374.634C717.031,377.320709.508,375.071705.766,376.637C702.022,378.206702.072,385.754697.293,394.334C692.504,402.931685.498,399.593681.736,399.544C677.973,399.496665.069,398.248655.932,397.590C649.558,397.131646.847,400.142643.965,403.086L640.126,396.918L638.464,380.644L633.294,375.373L623.599,374.507L607.257,361.944L603.795,348.806L598.777,345.759L593.220,347.174L591.152,344.325L590.144,333.806L591.903,330.862L592.455,320.520L593.496,306.118L598.743,301.428L608.620,298.162L624.958,299.785L655.259,297.521L659.543,315.074L668.014,320.052L670.164,325.367L667.078,339.653L670.498,348.635Z').attr({id:'djizak','data-id':'8','data-title':'Jizzaxviloyati'});draw.path('M702.540,313.561L702.620,313.381L708.483,311.053L712.587,310.660L716.523,320.649L721.193,326.850L724.569,327.276L725.580,331.223L725.494,338.149L733.249,352.858C730.435,355.014724.478,352.732717.378,354.225C711.755,355.407706.738,357.316703.498,358.710L698.888,355.619L690.032,352.107L672.308,347.135L669.296,339.616L672.381,325.152L671.287,321.974L673.416,323.226C673.416,323.226683.542,322.822687.245,317.020C690.943,311.223687.172,302.161691.424,301.686C692.763,301.535694.261,300.980695.779,300.130L698.397,307.586L702.540,313.561Z').attr({id:'sirdarya','data-id':'24','data-title':'Sirdaryoviloyati'});draw.path('M582.041,336.496L586.841,337.520L588.411,335.455L589.080,344.871L592.653,349.818L598.572,347.995L602.046,350.251L605.206,363.153L623.620,377.197L632.110,377.092L636.394,381.882L637.798,397.249L642.140,404.426C641.298,405.215640.849,405.973639.807,406.591C636.574,408.503636.066,414.946636.868,419.810L631.725,418.795L623.535,418.516L617.826,421.094L614.927,424.514L607.131,418.411L604.582,411.912L598.674,409.175L592.043,411.307L588.973,416.107L571.876,416.209L560.985,424.567L554.836,421.219L547.722,411.737L539.396,407.488L529.740,409.629L516.760,409.327L510.318,406.717L511.106,395.489L511.058,387.869L517.162,384.083L522.854,384.178L524.284,374.211L525.897,370.058L531.811,370.017L547.342,376.017L555.713,376.425L560.935,371.968L565.166,344.352L567.459,335.500L571.534,329.261L576.602,326.802L576.579,326.893L577.738,331.018L582.041,336.496Z').attr({id:'samarkand','data-id':'18','data-title':'Samarqandviloyati'});draw.path('M590.353,516.816L590.736,509.803L596.100,502.187L600.846,494.872L608.938,485.730L608.922,485.695L615.653,481.196L618.942,474.926L624.534,472.510L631.120,464.058L640.563,463.815L642.783,457.343L641.130,449.884L641.558,445.125L646.926,442.232L659.976,436.124C662.236,436.997663.779,437.357665.704,437.381C670.022,437.437680.833,441.397684.626,444.178C688.420,446.960677.120,459.409674.982,467.065C672.841,474.733676.655,480.287680.455,481.438C684.257,482.589693.505,487.672698.414,491.598C703.326,495.528693.599,504.807688.216,515.825C682.820,526.870676.298,531.796674.148,541.246C671.994,550.717666.550,558.482659.444,560.631C652.336,562.781619.516,560.111610.765,559.997C602.014,559.883594.357,559.783591.639,556.946C588.921,554.111590.122,535.135591.796,528.471C592.337,526.316590.126,523.228586.497,519.668L590.353,516.816Z').attr({id:'surhandarya','data-id':'22','data-title':'Surxondaryoviloyati'});draw.path('M469.131,442.748L475.691,443.095L484.094,432.390L491.730,420.695L499.696,416.886L502.993,410.828L508.661,408.314L516.576,411.411L529.836,411.558L539.272,409.452L546.002,413.544L553.244,422.661L560.870,427.251L573.029,418.189L590.162,418.772L593.129,413.250L598.080,411.847L602.720,413.664L604.806,419.458L615.075,427.357L619.031,423.076L623.529,420.625L631.665,421.025L637.264,422.218C637.863,424.210638.857,425.591639.801,425.602C643.035,425.644645.190,424.583650.585,430.098C652.858,432.421654.835,433.570657.027,434.704L645.737,440.194L639.452,443.367L638.758,450.019L640.347,457.083L638.864,461.424L629.729,461.781L623.353,470.132L617.099,472.932L614.084,479.552L607.431,483.997L599.517,492.749L594.128,501.179L588.828,509.029L588.941,515.412L584.790,517.797C574.973,508.704558.274,498.628558.274,498.628L520.848,493.720L503.115,481.351L482.113,472.821L458.251,453.504L469.436,446.653L469.131,442.748Z').attr({id:'kashkadarya','data-id':'10','data-title':'Qashqadaryoviloyati'});draw.path('M363.983,319.063L359.509,312.286L351.189,307.712L350.645,304.832L357.698,299.839L359.232,292.399L355.686,283.875L350.632,276.754L349.241,275.019L356.407,274.523L363.973,272.365L370.448,273.156L371.659,279.828L382.272,288.024L387.042,297.744L394.509,304.045L403.291,304.452L416.356,311.538L421.200,315.295L423.421,320.927L429.864,321.194L433.311,314.520L440.090,310.363L444.634,310.421L448.237,316.315L456.419,317.223L463.454,316.688L471.304,310.739L481.392,311.163L484.144,314.130L487.514,319.884L495.343,321.668L507.970,322.090L512.691,324.650L512.952,334.354L506.816,337.232L504.081,342.777L498.431,345.658L491.738,342.975L486.074,345.402L485.306,357.791L485.303,357.790L482.546,369.091L480.681,378.710L482.870,384.399L493.376,384.417L496.389,388.178L496.081,398.940L497.760,407.102L500.756,409.887L498.384,415.335L490.385,418.847L482.545,431.364L474.872,440.679L467.025,440.423L467.372,445.261L449.970,455.386L424.463,436.463L385.383,406.040L361.687,389.499L344.401,376.330L341.968,352.658L336.733,336.708L358.702,324.997L363.983,319.063Z').attr({id:'bukhara','data-id':'6','data-title':'Buxoroviloyati'});draw.path('M238.268,229.862L242.784,231.105L242.580,238.996L247.185,241.391L249.581,246.150L255.983,249.024L255.983,257.250L264.667,263.553L268.157,267.505L270.564,273.397L276.736,276.216L290.125,283.020L305.256,283.164L309.259,286.052L320.550,286.337L323.093,291.398L328.537,294.381L339.450,305.808L344.930,307.797L348.704,305.576L349.501,309.142L357.750,313.750L357.713,313.788L360.880,318.718L357.612,322.903L336.004,334.487L334.216,329.038L324.367,320.923L318.395,309.154L311.356,297.930L295.131,291.376L282.752,295.451L268.411,295.269L253.678,291.908C253.678,291.908238.860,290.663231.694,284.760C224.537,278.864220.925,276.711220.543,273.544C220.161,270.380223.128,263.580221.159,260.402C219.192,257.227221.454,254.108223.236,249.937C225.016,245.770223.308,243.179219.563,238.394C219.333,238.099217.705,236.600217.578,236.194L223.505,233.759L238.268,229.862Z').attr({id:'khorezm','data-id':'33','data-title':'Xorazmviloyati'});draw.path('M354.422,155.102L359.086,156.413L363.621,156.617L364.412,160.037L355.766,170.897L337.595,195.202L335.326,206.174L334.152,217.308L335.344,228.278L336.374,238.577L334.511,240.629L324.580,241.050L323.520,248.970L324.766,253.861L332.590,258.619L335.482,263.194L337.252,268.054L343.394,271.158L348.626,277.709L353.274,284.664L357.024,292.405L355.942,298.811L344.907,305.583L340.967,303.962L330.011,292.336L324.945,289.975L321.345,283.905L310.501,283.473L306.129,281.120L291.388,281.114L277.417,274.059L272.226,271.396L269.426,266.516L266.221,261.921L258.551,256.695L258.028,248.334L258.176,248.223L258.015,248.131L258.012,248.075L257.955,248.096L252.174,244.777L248.885,239.420L245.326,238.448L244.962,229.830L238.172,227.800L222.897,231.796L217.202,234.592C216.191,228.876217.487,219.370215.895,215.394C214.014,210.694208.652,212.705200.631,215.203C192.605,217.703190.762,212.480187.238,209.319C183.715,206.160178.565,204.020174.441,202.413C170.319,200.806165.700,198.675162.771,194.496C159.844,190.321157.997,185.646154.466,183.020C150.937,180.395148.908,188.633145.759,188.593C142.611,188.554133.314,185.854127.484,186.814C121.652,187.775134.387,194.658137.945,196.773C141.506,198.890140.397,199.913141.011,207.701C141.627,215.502135.022,211.261131.228,203.946C127.442,196.642125.311,197.133119.472,198.096C113.633,199.059113.975,202.173106.584,211.424C99.177,220.69389.795,219.01383.575,217.374C77.357,215.73674.594,217.78171.696,221.910C68.796,226.04268.002,230.20460.622,230.111C53.243,230.01857.187,234.24556.318,239.461C55.449,244.68152.409,258.79848.612,268.213C44.808,277.64838.060,275.45332.870,273.807C27.681,272.16022.458,271.04215.045,270.947C7.632,270.8541.236,263.9331.236,263.933L0.054,243.459L41.163,29.393L177.812,0.751L219.061,30.084L265.933,67.719C265.933,67.719297.887,98.394302.712,108.086C307.548,117.800321.611,132.238321.611,132.238L340.856,137.547L341.734,147.919L347.157,152.853L354.422,155.102Z').attr({id:'karakalpakstan','data-id':'35','data-title':'Qoraqalpog`iston'});draw.fill('#e9eaee');$('path#tashkentCity').addClass('active');var$mapCard=$('#sharedMap').find('.card-body');$mapCard.hide().first().show();var$mapSection=$('#sharedMap').find('path');$mapSection.on('click',function(){$mapSection.filter('.active').removeClass('active');$(this).addClass('active');$dataId=$(this).attr('data-id');$activeCardBody=$('.card-body').filter('[data-id="'+$dataId+'"]').show();$mapCard.hide();$activeCardBody.fadeIn();if($activeCardBody.length==2){$activeCardBody.first().addClass('d-none');}});$description=$(".map-description");$mapSection.hover(function(){$(this).attr("class","enabledheyo");$description.addClass('active');$description.html($(this).attr('data-title'));},function(){$description.removeClass('active');});$(document).on('mousemove',function(e){if($(window).width()>1540){$description.css({left:e.peX-170,top:e.peY-250});}else{$description.css({left:e.peX-0,top:e.peY-260});}});});$('#sound_container').on('click',function(){varselected_txt=getSelectionText();if(selected_txt){textToSpeech(selected_txt);}else{responsiveVoice.cancel();}});vartextToSpeech=function(text){setTimeout(function(){selected_txt="";responsiveVoice.cancel();//stopanythingcurrentlybeingspokenresponsiveVoice.speak(text,"RussianFemale");//speakthetextasreturnedbygetSelectionText},1);}functiongetSelectionText(){varselected_txt="";if(window.getSelection){selected_txt=window.getSelection().toString();//forInternetExplorer8andbelow.ForBlogger,youshoulduse&&insteadof&&.}elseif(document.selection&&document.selection.type!="Control"){selected_txt=document.selection.createRange().text;}returnselected_txt;}//document.querySelector("body").addEventListener("mouseup",function(e){////setTimeout(function(){//responsiveVoice.cancel();//stopanythingcurrentlybeingspoken//responsiveVoice.speak(getSelectionText(),"RussianFemale");//speakthetextasreturnedbygetSelectionText//},1);//});

Sitio:O'zbekiston Respublikasi Davlat soliq qo'mitasiReporte

Si hay una infracción del sitio, haga clic en InformarReporte

Información recomendada

Sitio recomendado