¡Bienvenido a la red de directorios clasificados! Inicio de sesión de usuarioRegístrate ahora

Azərbaycandan və dünyadan xəbərlər - Qafqazinfo.az

  • 2022-01-05Fecha de colección
  • 2022-02-15Actualizado
 Azərbaycandan və dünyadan xəbərlər - Qafqazinfo.az
  • Dirección web:qafqazinfo.az
  • Servidor IP:104.22.66.188
  • Descripción del lugar:Qafqazinfo.Az - Azərbaycanda və dünyada baş verən ən son xəbərlər

nombre de dominio:qafqazinfo.azValuación

acerca de500~20000

nombre de dominio:qafqazinfo.azfluir

258

nombre de dominio:qafqazinfo.azBueno o malo

Mezclado bueno y malo. Acompañamiento de ganancias y pérdidas feroz

sitio web: Azərbaycandan və dünyadan xəbərlər - Qafqazinfo.az Pesos

2

sitio web: Azərbaycandan və dünyadan xəbərlər - Qafqazinfo.az IP

104.22.66.188

sitio web: Azərbaycandan və dünyadan xəbərlər - Qafqazinfo.az contenido

window.hola_player({ swf:"qafqazinfo.az/public/spark/dist/videojs.swf", osmf_swf:"qafqazinfo.az/public/spark/dist/videojs-osmf.swf" }); .vjs-ios-skin.vjs-menu.vjs-rightclick-popup.vjs-menu-item,.vjs-ios-skin.vjs-menu.vjs-settings-menu.vjs-menu-item,.vjs5-hola-skin.vjs-menu.vjs-rightclick-popup.vjs-menu-item,.vjs5-hola-skin.vjs-menu.vjs-settings-menu.vjs-menu-item{ min-height:25px; } .video-js{ width:100%!important; height:360px!important; } Azərbaycandanvədünyadanxəbərlər-Qafqazinfo.az (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){(i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*newDate();a=s.createElement(o),m=s.getElementsByTName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)})(window,document,'script','/analytics.js','ga');ga('create','UA--1','auto');ga('send','peview'); functionbannerClick(id) { varSITE_URL=""+document.domain; $.ajax({ type:"POST", url:SITE_URL+"/news/bannerClick", data:{"id":id}, success:function(response){ //alert('Bannerclicked'+id); //alert(response); } }); } _atrk_opts={atrk_acct:"MXnbp1IW1d10kU",domain:"qafqazinfo.az",dynamic:true};(function(){varas=document.createElement('script');as.type='text/jascript';as.async=true;as.src="d31qbv1cthcecs.cloudfront.net/atrk.js";vars=document.getElementsByTName('script')[0];s.parentNode.insertBefore(as,s);})(); $(function(){ jQuery.fn.preventDoubleSubmission=function(){ $(this).on('submit',function(e){ var$form=$(this); if($form.data('submitted')===true){ e.preventDefault(); }else{ $form.data('submitted',true); } }); returnthis; }; $('#frmSearch').preventDoubleSubmission(); }); (function(m,e,t,r,i,k,a){m[i]=m[i]||function(){(m[i].a=m[i].a||[]).push(arguments)}; m[i].l=1*newDate();k=e.createElement(t),a=e.getElementsByTName(t)[0],k.async=1,k.src=r,a.parentNode.insertBefore(k,a)}) (window,document,"script","mc.yandex.ru/metrika/t.js","ym"); ym(,"init",{ id:, clickmap:true, trackLinks:true, accurateTrackBounce:true }); “BibimcanverəndəbirovucGöyçəqarıistədi...”-NiftalıQuliyevBakıdayanğındaazyaşlıəkizbacılaröldü,daha5yaralıvar-YenilənibXalidəKəngərlininərininifadəsialındıİlhamƏliyevTürkmənistanagetdi-Fotolar Bölmələr RU AnasəhifəXəbərSiyasətKriminalDünyaQafqazİdmanŞou Əlaqə         RU Bakınınmərkəzindəyanğın-Video+YenilənibTürkiyə,İsveçvəFinlandiyarazılığagəldi-VideoLənkəranskiyəgörəüzristəməyəməcburedildi-VideoŞirdlərədinimahnıoxudanmüəlliməvəməktəbdirektorunatöhmətverildi-Videoİmkansızlıqdantəhsilalabilməyəntələbənintəhsilxərcləriödənildi-Foto+YenilənibXalidəKəngərlininintiharıiləbağlıcinayətişiaçıldıBuxəstəlikləriolanlarpensiyaalacaqPrezidentdənməktəbdirektoruiləbağlı-Sərəncam12345678 29İyun 11:3611:36|YeloBank-dankartqalığınaillik7%gəlir 11:1411:14|Premyeraqabağıfotosessiya... 11:1011:10|ÖzbəkistanınbeynəlxalqaxtarışaverdiyişəxsBakıdatutuldu 11:0611:06|“Ukraynadakımüharibəyalnızhərbiyollahəlledilməlidir”-NATO 11:0211:02|Mahirin“Dinamo”davurduğunövbətiqol-Video Bakınınmərkəzindəyanğın-Video+Yenilənib Şirdlərədinimahnıoxudanmüəlliməvəməktəbdirektorunatöhmətverildi-Video Əlillikləbağlıimtinaalanlaraxoşxəbər-Butarixdənqüvvəyəminir Piyadanıvuruböldürənsürücühadisəyerindəürəktutmadanvəfatetdi-Video Məzungünündəprorektorunrəqsigündəmoldu-Video “Düşməninqurduğuistehkamlarıbirandakeçdik”-Qalibordununzabiti 1 2 3 4 5 6 11:0011:00|“Bibimcanve Azərbaycandan və dünyadan xəbərlər - Qafqazinfo.az rəndəbirovucGöyçəqarıistədi...”-NiftalıQuliyev 10:5210:52|İlhamƏliyevBerdiməhəmmədovlagörüşdü-Fotolar 10:5010:50|Bakıdayanğındaazyaşlıəkizbacılaröldü,daha5yaralıvar-Yenilənib 10:3010:30|Üçmindənçoxinsanınqətlindəiştirakedənqocayahökmoxundu 10:2510:25|Xırdalandaşəhidindoğumgünüqeydedildi-Fotolar 10:1010:10|Azərbaycanneftibuqiymətəsatılır 10:1010:10|XalidəKəngərlininərininifadəsialındı 10:0610:06|TinaKandelakiyəqarşısanksiyatətbiqedildi XəbərİlhamƏliyevBerdiməhəmmədovlagörüşdü-Fotolar10:52İyunun29-daAşqabaddaAzərbaycanPrezidentiİlhamƏliyevinTürkmənistanParlamentiXalqMəsləhətininsədriQurbanquluBerdiməhəmmədoviləgörüşüolub...Maşınınıyoldatəmiredənkişifaciəlişəkildəöldü07:11Goranboydayolqəzasıolub."Qafqazinfo"nunAPA-yaistinadənməlumatınagörə,hadisəBakı-Qazaxmistralyolundaqeydəalınıb.Beləki,hərəkət...Bakıdabağlıqapıarxasındaqalanuşaqlarxilasedildi28.06.202221:59BakışəhərininNizamirayonunda2nəfərazyaşlımənzildəbağlıqapıarxasındaköməksizvəziyyətdəqalıb.FövqəladəHallarNazirliyindən"Qafqazinfo...Göyçaysakinikanaldaçimərkənboğuldu28.06.202221:15Göyçayrayonsakinikanaldaçimərkənboğulub."Qafqazinfo"xəbərverirki,Bığırkəndsakini,2005-ciiltəvəllüdlüQurbanovƏlibalaYalçınoğlura... SiyasətİlhamƏliyevTürkmənistanagetdi-Fotolar09:58PrezidentİlhamƏliyevXəzəryanıDövlətlərinDövlətBaşçılarınınVIZirvəToplantısındaiştiraketməküçüniyunun29-daTürkmənistanasəfərəgedib....“Bakıvəİrəvanbəziməsələlərdəmövqeləriniyaxınlaşdırıb”-Paşinyanınmüini28.06.202221:38“Azərbaycan,Ermənistan vəRusiyabaşnazirlərininmüinlərininiştirakıiləregionalkommunikasiyalarınbərpasıüzrəİşçiQrupubirçoxməsələlərdə,...CeyhunBayramovTürkiyəMaarifFondununsədriiləgörüşdü-Fotolar28.06.202219:25BugünxariciişlərnaziriCeyhunBayramovTürkiyəMaarifFondununsədriBirolAkgüniləgörüşüb.“Qafqazinfo”xəbərverirki,buhaqdaXİNməlumat...CeyhunBayramovİƏT-inBaşkatibiiləgörüşdü-Fotolar28.06.202218:53BugünAzərbaycanınxariciişlərnaziriCeyhunBayramovİslamƏməkdaşlıqTəşkilatının(İƏT)BaşkatibiHisseinBrahimTahailəgörüşüb.Buhaqda“Q... Bakınınmərkəzindəyanğın-Video+Yenilənib Şirdlərədinimahnıoxudanmüəlliməvəməktəbdirektorunatöhmətverildi-Video Əlillikləbağlıimtinaalanlaraxoşxəbər-Butarixdənqüvvəyəminir Piyadanıvuruböldürənsürücühadisəyerindəürəktutmadanvəfatetdi-Video Məzungünündəprorektorunrəqsigündəmoldu-Video “Düşməninqurduğuistehkamlarıbirandakeçdik”-Qalibordununzabiti İlhamƏliyevinmarağınasəbəbolanpapaq...-Video Gəncədəhəyətlərisubasdı,küçələrkeçilməzoldu-Video1234567809:5809:58|İlhamƏliyevTürkmənistanagetdi-Fotolar09:5109:51|Gecəkiyanğında2tomobilyararsızhaladüşüb-Video09:3809:38|XersondaRusiyayabirləşməkləbağlıreferendumkeçiriləcək09:3509:35|“Atəşgah”sığortaşirkətininİdarəHeyətinəyeniüzvtəyinolunub09:3109:31|“Kontakt”ın“Şeş-Qoşa”kampaniyasındabeşincitomobiluduldu09:3009:30|İmişlidənövbətisəyyarqəbulkeçirildi-Fotolar09:2209:22|Bakıdahoteldəqadınbıçaqlandı09:1209:12|Ağdaşdafəhləcərəyanvurmasındanöldü08:5308:53|ƏrdoğanlaBaydeningörüşübarədəAğEvdən-Açıqlama08:5208:52|Mövqelərimizatəşətutuldu08:2508:25|Gürcüstandaikimiktotobustoqquşdu-Ölənvəyaralananlarvar08:1108:11|BugünTürkiyə-İsveçsiyasiməsləhətləşmələrikeçiriləcəkŞouTinaKandelakiyəqarşısanksiyatətbiqedildi10:06ABŞhakimiyyətirusiyalıteleaparıcıvəmediamenecerTinaKandelakiyəqarşısanksiyatətbiqedib.“Qafqazinfo”Lenta.ru-yaistinadənxəbərverirk...CüneytArkınnəvəsiyyətedib?28.06.202217:15Xəbərverdiyimizkimi,türkiyəliaktyorCüneytArkın85yaşındadünyasınıdəyişib.“Qafqazinfo”nun “HaberGlobal”aistinadənməlumatınagörə,sənət...VüqarQaradağlınınqızıtviterdəpaysahibiolanazərbaycanlıilənişanlandı-Video28.06.202212:47ATV-ninkeçmişprezidenti,ƏməkdarjurnalistVüqarQaradağlınınqızıGültəkininnişanıolub. “Qafqazinfo”Axşam.az-aistinadənxəbərverirki,niş...Onuplastikəməliyyatetdirməkdəittihamedənlərəbeləcabverdi28.06.202212:13İzləyiciləriaktrisaÜlviyyəXəlilbəyliniplastikəməliyyatetdirməkdəvəkosmetolojiprosedurlaraçoxəlatmaqdaittihamediblər.Bubarədəməşhurun... SosialBakıdayanğındaazyaşlıəkizbacılaröldü,daha5yaralıvar-Yenilənib10:50Bakıdaevdəyanğınzamanıazyaşlıvəfatedib.“Qafqazinfo”xəbərverirki,hadisəKürdəxanıqəsəbəsindəqeydəalınıb.Yanğınzamanıazyaşlıdünyası...İmişlidənövbətisəyyarqəbulkeçirildi-Fotolar09:30İmişlirayonundaəhalininproblemlərininyerindəhəlledilməsiməqsədiləRİHbaşçısıElçinRzayevincariiliniyunayıərzindəBəhrəmtəpəqəsəbəsi,Mu...Mövqelərimizatəşətutuldu08:52İyunun29-ugecəsaatlarındaErmənistansilahlıqüvvələrininbölmələridövlətsərhədininBasarkeçərrayonununZərkəndvəƏzizliyaşayışməntəqələriis...Bakınınmərkəzindəyanğın-Video+Yenilənib01:33BakınınNəsimirayonundayanğınhadisəsibaşverib.“Qafqazinfo”xəbərverirki,yanğındanəvvəlpartlayışsəslərieşidilib.HadisəyerinəFHN-nin... Premyeraqabağıfotosessiya...“G7”liderlərininsammitdənmaraqlı-FotolarıBakıküçələrindəhərbçisədaları-FotolarBredPitt“Ofeliya”obrazında...-FotolarTürkiyəyəgöndərilənamfibiyatəyyarəsinin-FotolarıİlhamƏliyevÖzbəkistandatarixiabidələrlətanışoldu-Video+YenilənibGözəllərinşəhəriBakı...-FotolarFenomenmüəllimintoyudadərslərindənseçilmədi-Fotolar12345678 07:5407:54|Albalıvəgilasınfaydaları07:1107:11|Maşınınıyoldatəmiredənkişifaciəlişəkildəöldü06:4806:48|MillimizTürkiyəiləheç-heçəetdi05:4005:40|Ukraynadaticarətmərkəzininvurulmaanı-Video04:3404:34|ÜST-dənmeymunçiçəyiiləbağlıdahabir-Xəbərdarlıq03:4103:41|Mahirqolvurdu,“Dinamo”qalibgəldi02:3202:32|Baydendəntarixirazılaşmailəbağlı-Açıqlama01:5001:50|Qripəqarşıpeyvəndolunaninsanlarınbuxəstəliyətutulmariskidahaazdır01:3301:33|Bakınınmərkəzindəyanğın-Video+Yenilənib01:1301:13|ZelenskiRusiyanınbuqurumlardançıxarılmasınıtələbedir00:5500:55|Niderlanddatəlimtəyyarəsigölədüşdü-Ölənlərvar00:3700:37|İrandakimyəvimaddələristehsaledənfabrikdəyanğın-Ölənlərvar00:1800:18|Yunan-Romagüləşiüzrəmillimizropaçempionatına2qızılmedallabaşladı-Fotolar28.06.202223:5828.06.202223:58|HeydərƏliyevMərkəzində“RezanındaxiliOdisseyası”adlıfotosərgiaçıldı-Fotolar28.06.202223:4728.06.202223:47|ÜçölkəninrazılığındansonraNATOBaşkatibindənilk-Açıqlama28.06.202223:3928.06.202223:39|TürkiyəFinlandiyavəİsveçinNATO-yaüzvolmasınarazılıqverdi28.06.202223:0128.06.202223:01|QurbanQurbanovU-20ropaçempionatınınfinalınayüksəldi28.06.202222:4228.06.202222:42|Türkiyə,İsveçvəFinlandiyarazılığagəldi-Video28.06.202222:3128.06.202222:31|DeputatlarGürcüstanınhakimpartiyasındanistefaverdilər28.06.202222:1528.06.202222:15|Bolqarıstan70rusdiplomatıölkədənçıxarır28.06.202221:5928.06.202221:59|Bakıdabağlıqapıarxasındaqalanuşaqlarxilasedildi28.06.202221:3828.06.202221:38|“Bakıvəİrəvanbəziməsələlərdəmövqeləriniyaxınlaşdırıb”-Paşinyanınmüini28.06.202221:2528.06.202221:25|Lənkəranskiyəgörəüzristəməyəməcburedildi-Video28.06.202221:1528.06.202221:15|Göyçaysakinikanaldaçimərkənboğuldu28.06.202221:0828.06.202221:08|Türkiyəvəİsveçarasındasiyasiməsləhətləşmələrkeçiriləcək28.06.202220:4128.06.202220:41|ABŞRusiyayaqarşısanksiyalarıgenişləndirdi28.06.202220:2428.06.202220:24|Şirdlərədinimahnıoxudanmüəlliməvəməktəbdirektorunatöhmətverildi-Video28.06.202220:1028.06.202220:10|Atambayevəbəraətverildi28.06.202220:0528.06.202220:05|“DendrologiyaBağı”nınnizamnaməsivəstrukturutəsdiqləndi28.06.202220:0028.06.202220:00|ƏrdoğanMadriddəsəfərdədir28.06.202219:5728.06.202219:57|İmkansızlıqdantəhsilalabilməyəntələbənintəhsilxərcləriödənildi-Foto+Yenilənib28.06.202219:5328.06.202219:53|UkraynailəRusiyaarasındanövbətidəfəəsirlərinmübadiləsibaştutdu28.06.202219:4628.06.202219:46|ABŞRusiyaqızılınınidxalınaqadağaqoydu28.06.202219:3628.06.202219:36|“MərkəziNəbatatBağı”nınnizamnaməsivəstrukturutəsdiqləndi28.06.202219:3228.06.202219:32|Birqruphərbiqulluqçuyaalihərbirütbələrtəqdimedildi28.06.202219:2528.06.202219:25|CeyhunBayramovTürkiyəMaarifFondununsədriiləgörüşdü-Fotolar28.06.202219:1928.06.202219:19|Cırtdanboylularaəməkpensiyasıtəyinedilməsiqaydasıdəyişir28.06.202219:0428.06.202219:04|Bakıdaməktəbbinasındakıyanğınsöndürüldü-Yenilənib28.06.202218:5528.06.202218:55|Tovuzdabaşhəkimineviyandı-Fotolar28.06.20221 Azərbaycandan və dünyadan xəbərlər - Qafqazinfo.az 8:5328.06.202218:53|CeyhunBayramovİƏT-inBaşkatibiiləgörüşdü-Fotolar28.06.202218:5028.06.202218:50|“DövlətqulluqçularınınəməkpensiyasınınyenidənhesablanmasıQaydaları”ndadəyişiklikedilib28.06.202218:4628.06.202218:46|Küləklihanəvaxtakimidamedəcək?28.06.202218:3828.06.202218:38|ElmanRüstəmovPrezidentinfəxridiplomuilətəltifedildi28.06.202218:3628.06.202218:36|Prokurorluqişçisivəfatetdikdəailəüzvlərinəşərtiəməkpensiyasıveriləcək28.06.202218:3228.06.202218:32|ƏliƏsədovungürcühəmkarıilətelefondanışığıoldu28.06.202218:2828.06.202218:28|PutinTacikistanagetdi-Video28.06.202218:2528.06.202218:25|XalidəKəngərlininintiharıiləbağlıcinayətişiaçıldı Digərxəbərlər İqtisadiyyatYeloBank-dankartqalığınaillik7%gəlir11:36YeloBankyüksəkcashback-lərləbərabərkartbalansındaqalanvəsaitədəyüksəkgəlirtəklifedir.Beləki,Yelokartsahibləriminimalməbləğtələbi...Azərbaycanneftibuqiymətəsatılır10:10DünyabazarındaAzərbaycanneftininqiymətibahalaşıb.“Qafqazinfo”xəbərverirki,“AzeriLight”markalıneftinqiyməti1barelüçün2,5ABŞdolla...“Atəşgah”sığortaşirkətininİdarəHeyətinəyeniüzvtəyinolunub09:35Ölkəninaparıcısığortaşirkətlərindənbiriolan“Atəşgah”sığortaşirkətininİdarəHeyətinəyeniüzvseçilib.Beləki,DirektorlarŞurasınınqərarına...“Kontakt”ın“Şeş-Qoşa”kampaniyasındabeşincitomobiluduldu09:31Hərilonminlərləinsanıqazandıran“Şeş-Qoşa”kampaniyasındaartıqbeşincitomobiluduldu.“Kontakt”mağazalarşəbəkəsininelanetdiyikampaniy... Dünya“Ukraynadakımüharibəyalnızhərbiyollahəlledilməlidir”-NATO11:06“NATOUkraynaPrezidentiVolodimirZelenskiyəbildiribki,UkraynadakımünaqişəyalnızhərbiyollahəlledilməlidirvəalyansbununüçünKiyevəkömək...Üçmindənçoxinsanınqətlindəiştirakedənqocayahökmoxundu10:30AlmaniyanınZaksenhauzenhəbsdüşərgəsininkeçmişmühafizəçisi,101yaşlıJozefŞuts5ilmüddətinəazadlıqdanməhrumedilib.“Qafqazinfo”xəbərve...XersondaRusiyayabirləşməkləbağlıreferendumkeçiriləcək09:38Xersonvilayətininrəhbərliyireferendumhazırlıqlarınabaşlayıb.“Qafqazinfo”“TASS”aistinadənxəbərverirki,bubarədəməlumatıvilayətinHərbi...ƏrdoğanlaBaydeningörüşübarədəAğEvdən-Açıqlama08:53TürkiyəPrezidentiRəcəbTayyibƏrdoğanvəABŞPrezidentiCoBaydenbugün19:45-dəMadriddəgörüşəcəklər.“Qafqazinfo”xəbərverirki,liderlərin... QafqazGecəkiyanğında2tomobilyararsızhaladüşüb-Video09:51Xəbərverdiyimizkimi,gecəsaatlarındaBakışəhəri,Nəsimirayonu,D.ƏliyevavəR.Rzaküçələrininkəsişməsindəyerləşənobyektdəyanğınbaşverib....Gürcüstandaikimiktotobustoqquşdu-Ölənvəyaralananlarvar08:25Gürcüstandaturistləridaşıyanikimikrotobustoqquşub.Nəticədəbirturisthəyatınıitirib,10nəfərədəkinsanyaralanıb."Qafqazinfo"xəbərver...Təhlükəpotensiallıobyektlərdətəhlükəsizlikməsələlərimüzakirəedildi-Fotolar28.06.202216:22İyunun28-dəFövqəladəHallarNazirliyininSənayedəİşlərinTəhlükəsizGörülməsivəDağ-mədənNəzarətiDövlətentliyininfəaliyyətiiləəlaqədarFHN...Dahabirqanunsuztikintininqarşısıalındı-Video28.06.202214:43FövqəladəHallarNazirliyininTikintidəTəhlükəsizliyəNəzarətDövlətentliyitikintidətəhlükəsizliyintəminolunmasıistiqamətindəüzərinədüşənv... MaraqlıAlbalıvəgilasınfaydaları07:54Albalıvəgilasdaolanmaddələraçıqantioksidanttəsirəmalikdir-başqasözlə,onlariltihabiproseslərətəsiretməyəqadirdirlər.Bugiləmeyvələrin...Qripəqarşıpeyvəndolunaninsanlarınbuxəstəliyətutulmariskidahaazdır01:50Qrippeyvəndiolaninsanlarınolmayanlaranisbətənalzaymerxəstəliyinətutulmariskinin40faizdahaazolduğuortayaçıxıb.“Qafq Azərbaycandan və dünyadan xəbərlər - Qafqazinfo.az azinfo”xariciK...İnstaqramAzərbaycandaniyəmusiqilivideolarıbloklayır?-Açıqlama28.06.202215:42Son1həftəərzindəinstaqramkütləvişəkildəAzərbaycanvəbirsıraölkələrdəmusiqilivideolarıbloklamağabaşlayıb.Səbəbisəvideolarüçünisti...Məzungünündəprorektorunrəqsigündəmoldu-Video26.06.202211:01OdlarYurduUniversitetindəməzungünükeçirilib.“Qafqazinfo”xəbərverirki,məzungünündəuniversitetinTədrisintəşkilivəyenitəlimtexnologi... Mədəniyyət“BibimcanverəndəbirovucGöyçəqarıistədi...”-NiftalıQuliyev11:00Gəncəşəhəri9saylıtamortaməktəbinAzərbaycandilivəədəbiyyatımüəllimi,ömrünün46ilinitəhsiləhəsretmiş,müəllimadınışərəf vələyaqətlə...HeydərƏliyevMərkəzində“RezanındaxiliOdisseyası”adlıfotosərgiaçıldı-Fotolar28.06.202223:58BugünHeydərƏliyevMərkəzində“RezanındaxiliOdisseyası”adlıfotosərgininaçılışıolub.“Qafqazinfo”xəbərverirki,HeydərƏliyevFondu,Frans...Buşəhər2023-cüildəİslamölkələrininturizmpaytaxtıseçildi28.06.202217:52TürkiyəninŞanlıurfaşəhəri2023-cüildəİslamölkələrininturizmpaytaxtıseçilib.“Qafqazinfo”xəbərverirki,bubarədəTürkiyəninturizmnaziri...Əfsanəvi“PinkFloyd”müəllifhüquqlarınısatır26.06.202217:20Əfsanəvi"PinkFloyd"rokqrupubirsıramahnıvəalbomlarınınmüəllifhüquqlarını500milyondollarasatışaçıxaracaq."Qafqazinfo"xəbərverirki... KriminalÖzbəkistanınbeynəlxalqaxtarışaverdiyişəxsBakıdatutuldu11:10ÖzbəkistandövlətitərəfindənbarəsindəbeynəlxalqaxtarışelanıverilənşəxsBakıdasaxlanılıb.“Qafqazinfo”xəbərverirki,ÖzbəkistanCinayətMə...XalidəKəngərlininərininifadəsialındı10:10Tanınmışginekoloq-həkimXalidəKəngərlininiyunun27-dəözünüYasamalrayonundayaşadığıçoxmərtəbəlibinadanataraqintiharetməsicəmiyyətdəgeniş...Bakıdahoteldəqadınbıçaqlandı09:22Bakıdahoteldəbıçaqlanmahadisəsibaşverib.“Qafqazinfo”xəbərverirki,hadisəgecəsaatlarındaSabunçuqəsəbəsiA.Əsədullayevküçəsindəyerləşə...Ağdaşdafəhləcərəyanvurmasındanöldü09:12Ağdaşdafəhlənicərəyanvuraraqöldürüb."Qafqazinfo"xəbərverirki,iyunun28-dərayonunQolqətikəndində1993-cüiltəvəllüdlüElnurOsmanovunö... İdmanMahirin“Dinamo”davurduğunövbətiqol-Video11:02Xəbərverdiyimizkimi,AzərbaycanmillisininüzvüMahirEmreliZaqreb“Dinamo”sununheyətindənövbətiqolunuvurub.“Qafqazinfo”xəbərverirki,o,...Xırdalandaşəhidindoğumgünüqeydedildi-Fotolar10:25Abşeronrayonunda26iyunSilahlıQüvvələrGünüiləəlaqədarVətənMüharibəsindəigidliklədöyüşərəkZəfərgünüşəhidlikzirvəsinəyüksələn,“Vətənuğ...MillimizTürkiyəiləheç-heçəetdi06:48İstanbuldatəlim-məşqtoplanışındaolanAzərbaycanınqadınfutbolçulardanibarətmillisiTürkiyəyığmasıilənövbətiyoldaşlıqoyununukeçirib."Qa...Mahirqolvurdu,“Dinamo”qalibgəldi03:41AzərbaycanmillisininüzvüMahirEmrelinindəçıxışetdiyi"Dinamo"(Zaqreb)bugünyoxlamaoyununaçıxıb. "Qafqazinfo"xəbərverirki,Xorvatiyan... GündəmAzərbaycanınməşhurelansaytlarınınsahibi1milyarddollaritirdiAynurəninvəhşicəsinəöldürülməsinətamaşaedənlər...-Videoİyuldaardıcıl4günişolmayacaqDigərləriƏnçoxoxunanxəbərlər28.06.202210:30Əlillikləbağlıimtinaalanlaraxoşxəbər-Butarixdənqüvvəyəminir28.06.202211:41Bakıdaməşhurhəkimözünü11-cimərtəbədənatdı-Yenilənib28.06.202218:01Buxəstəlikləriolanlarpensiyaalacaq28.06.202216:44Ginekoloqunintiharıiləbağlı-Yenidetallar27.06.202212:58MəktəbdirektorununDubaymacərası28.06.202219:57İmkansızlıqdantəhsilalabilməyəntələbənintəhsilxərcləriödənildi-Foto+Yenilənib27.06.202202:32“PrezidentŞuşaəməliyyatındabunuqətiqadağanetmişdi”-ZakirHəsənov28.06.202217:48Prezidentdənməktəbdirektoruiləbağlı-Sərəncam28.06.202215:20Aynurəninvəhşicəsinəöldürülməsinətamaşaedənlər...-Video28.06.202213:21İyuldaardıcıl4günişolmayacaqAnasəhifəVideoXəbərSiyasətKriminalDünyaQafqazİdmanŞouHaqqımızdaƏlaqə Redaksiyasiyasətinewadriver("adriver_banner_79",{sid:,bt:52});_atrk_opts={atrk_acct:"n/ONh1awVK008R",domain:"qafqazinfo.az",dynamic:true};(function(){varas=document.createElement('script');as.type='text/jascript';as.async=true;as.src="d31qbv1cthcecs.cloudfront.net/atrk.js";vars=document.getElementsByTName('script')[0];s.parentNode.insertBefore(as,s);})();(function(){var_fbq=window._fbq||(window._fbq=[]);if(!_fbq.loaded){varfbds=document.createElement('script');fbds.async=true;fbds.src='//connect.facebook.net/az_AZ/fbds.js';vars=document.getElementsByTName('script')[0];s.parentNode.insertBefore(fbds,s);_fbq.loaded=true;}})();window._fbq=window._fbq||[];window._fbq.push(['track','',{'value':'0.00','currency':'USD'}]);/*11){ $('.appendLoadli').eq(i).hide(); } }); varpe=1; $('.Loadmore').on('click',function(){ pe+=1; $.get("qafqazinfo.az/site/loadmore/"+pe,function(response){ $('.appendLoad').append(response); }); });$('a.allNewsUrl').attr('href',"qafqazinfo.az/news"); }else{$('a.allNewsUrl').attr('href',"qafqazinfo.az/news");}varmodal=newCustombox.modal({content:{effect:'makeway',target:'#modal'}}); });$(document).on('click','.more_news',function(){$('.sonxeberli').removeClass('hidden-xs');$(this).removeClass('more_news');$(this).html('Sonxəbərlər');returnfalse;}); });jQuery(function($){ functiongetMobileOperatingSystem(){varuserent=nigator.userent||nigator.vendor||window.opera;//WindowsPhonemustcomefirstbecauseitsUAalsocontains"Android"if(/windowsphone/i.test(userent)){return"WindowsPhone";}if(/android/i.test(userent)){return"Android";}//iOSdetectionfrom:httpstackoverflow.com/a//if(/iPad|iPhone|iPod/.test(userent)&&!window.MSStream){return"iOS";}return"unknown";}varos=getMobileOperatingSystem();if(os=="iOS"){$(".mobileAppa").attr("href","itunes.apple.com/us/app/qafqazinfo-az/id33?ls=1&mt=8");$(".mobileAppimg").attr("src","qafqazinfo.az/public/site/img/appIos.png");}elseif(os=="Android"){$(".mobileAppa").attr("href","play.google.com/store/apps/details?id=az.bestech.qafqazinfoapp");$(".mobileAppimg").attr("src","qafqazinfo.az/public/site/img/appAndroid.png");}window.digitalks=window.digitalks||newfunction(){vart=this;t._e=[],t._c={},t.config=function(c){vari;t._c=c,t._c.script_id?((i=document.createElement("script")).src="//data.digitalks.az/v1/scripts/"+t._c.script_id+"/track.js?&cb="+Math.random(),i.async=!0,document.head.appendChild(i)):console.error("digitalks:script_idcannotbeempty!")};["track","identify"].forEach(function(c){t[c]=function(){t._e.push([c].concat(Array.prototype.slice.call(arguments,0)))}})}digitalks.config({script_id:"10d4de13-b7f6-4e55-b4b2-9ec5adb5f942",pe_url:location.href,referrer:document.referrer})

Sitio: Azərbaycandan və dünyadan xəbərlər - Qafqazinfo.az Reporte

Si hay una infracción del sitio, haga clic en InformarReporte

Información recomendada

Sitio recomendado