¡Bienvenido a la red de directorios clasificados! Inicio de sesión de usuarioRegístrate ahora

Daryo — yangiliklar daryosidan chetda qolib ketmang!

  • 2022-01-10Fecha de colección
  • 2022-02-15Actualizado
Daryo — yangiliklar daryosidan chetda qolib ketmang!
  • Dirección web:www.daryo.uz
  • Servidor IP:82.196.13.41
  • Descripción del lugar:

nombre de dominio:www.daryo.uzValuación

acerca de 5000~500000

nombre de dominio:www.daryo.uzfluir

212

nombre de dominio:www.daryo.uzBueno o malo

Este número es malvado. Elefante de bancarrota Feroz

sitio web:Daryo — yangiliklar daryosidan chetda qolib ketmang!Pesos

2

sitio web:Daryo — yangiliklar daryosidan chetda qolib ketmang!IP

82.196.13.41

sitio web:Daryo — yangiliklar daryosidan chetda qolib ketmang!contenido

O‘zbekistonvadunyoningengmuhimyangiliklaridaryo.uzsaytida functionisMobile(){letscreenRes=window.matchMedia("onlyscreenand(max-width:766px)").matches;if(screenRes){returntrue;}returnfalse;}functionisDesktop(){letscreenRes=window.matchMedia("onlyscreenand(min-width:767px)").matches;if(screenRes){returntrue;}returnfalse;}O'zbЎзбDaryo — yangiliklar daryosidan chetda qolib ketmang!ЎзбекчаMahalliyDunyoPulMadaniyatLayfstaylSportMultimediaKolumnistlarwindow.dataLayer=window.dataLayer||[];functiongt(){dataLayer.push(arguments);}gt('js',newDate());gt('config','G-SPN2C80LDP');MenyuSo‘nggiyangiliklarAsosiyyangiliklarMahalliyDunyoPulMadaniyatLayfstaylSportMultimediaKolumnistlarUSD.9RUB202.99EUR.35GoogleplayAppStoreTelegramToshkentda+38°CAndijonQarshiBuxoroSamarqandFarg‘onaSirdaryoJizzaxTermizNamanganToshkentNoiyToshkentvilNukusUrganchfunctiondigitalWatch(){vardate=newDate();varhours=date.getHours();varminutes=date.getMinutes();if(hourstry{if(isMobile()){window.yaContextCb.push(()=>{Ya.adfoxCode.create({ownerId:,containerId:'adfox_',params:{pp:'bynd',ps:'fmap',p2:'hmsc'}})})}}catch(e){console.warn('Can\'tinitializeadfox');}Kino“TopGan:Meverik”jahonprokatida1mlrddollarto‘pladiBugun,12:2736Mahalliy“Tonirovka”narxianchayengillashtirildi,lekinjarimalarmiqdoriyuqoriligichaqolmoqdaBugun,12:0711Mahalliy“Viloyathokimiishlariniijtimoiytarmoqqachiqarib,PRyasashodatiyholgaaylandi”.SurxondaryohokimligiTo‘raBobolovning“Birontanginternetgachiqarma”,deg...Bugun,12:05134ReklamaIpoteka—buxonadonsotibolishningqulayusulivaundanfoydalanishvaqtikeldiBugun,12:0038DunyoZelenskiyRossiyaBMTXfsizlikkengashidajoyyo‘qliginiaytdiBugun,11:54254SportGaretBeylyangijamoasida“Real”didan12bararkammaosholadiBugun,11:47400MahalliyO‘zbekistondakoronirusbilankunlikkasallanishholatlarisoniyana100gayaqinlashdiBugun,11:43934MahalliyAQSHO‘zbekistonkompaniyasigaqarshisanksiyalarkiritdiBugun,11:383096DunyoSholsRossiyaqarshisanksiyalarnibekorqilishuchuno‘zshartiniaytdiBugun,11:323212toAmerikalikerkak1930-yillaruslubidipoygarodsterinimustaqilyasadi(video)Bugun,11:211574Ko‘proqyangiliklarniyuklashUSD.9RUB202.99EUR.35GoogleplayAppStoreTelegramtry{if(isDesktop()){window.yaContextCb.push(()=>{Ya.adfoxCode.create({ownerId:,containerId:'adfox_',params:{pp:'bynf',ps:'fmap',p2:'hmsc'}})})}}catch(e){console.warn('Can\'tinitializeadfox');}try{if(isMobile()){window.yaContextCb.push(()=>{Ya.adfoxCode.create({ownerId:,containerId:'adfox_',params:{pp:'byni',ps:'fmap',p2:'hmsc'}})})}}catch(e){console.warn('Can\'tinitializeadfox');}DaryoInternet-nashrTahririyathaqidaAloqama'lumotlariFoydalanishshartlariMaxfiyliksiyosatiYangiliklararxiviREKLAMAReklamajoylashtirishReklamamateriallarigaqo’yiladigantexniktalablarIjtimoiytarmoqlarInstram.Daryo|Расмий(Daryo_news)–“Daryo”internet-nashriningrasmiysahifasi.O‘zbekistonvajahonningkundalikyangiliklariInstram.Daryo|Lifestyle(Daryo_lifestyle)–“Daryo”internet-nashriningrasmiysahifasi.O‘zbekvajahonshou-biznesiyulduzlariolami,salomatlik,moda,tobo‘yichadolzarbvaso‘nggivoqealarhamdamaslahatlarFacebook.Daryo|Rasmiy–“Daryo”internet-nashriningrasmiysahifasi.O‘zbekistonvajahonningkundalikyangiliklariOK.Daryo|Rasmiy–“Daryo”internet-nashriningrasmiysahifasi.O‘zbekistonvajahonningiqtisodiyot,jamiyat,siyosat,sport,madaniyat,shou-biznes,salomatlik,modavatosohasidikundalikyangiliklarTelegram-kanallarDaryo|Rasmiy—Asosiykanal.FaqatmuhimxabarlarDaryo|Live—QisqavatezkoryangiliklarDaryo|Lifestyle—O‘zbekistonvajahonshou-biznesi,salomatlik,modabo‘yichadolzarbvaso‘nggivoqealar,maslahatlarDaryo|Sport24—O‘zbekistonvajahonsportolamidiengso‘nggiyangiliklarvamaqolalarDaryo|Rasmiy—Kirillalifbosidao‘qishniafzalko‘rganlaruchunDaryo|Pul—O‘zbekistondavajahondabiznesvaiqtisodiyotgaoidyangiliklarvatahliliymaqolalar“Daryo”internet-nashrining(O‘zbekistonmatbuotvaaxborotentligi(O‘zMAA,hozirgiO‘zbekistonRespublikasiPrezidentiAdminiDaryo — yangiliklar daryosidan chetda qolib ketmang!stratsiyasihuzuridiAxborotvaommiykommunikatsiyalarentligi)tomonidan13.03.2015yilsanasida0944-sonliguvohnomabilanommiyaxborotvositasisifatidaro‘yxatgaolingan.Matnlimateriallarnito‘liqko‘chirishyokiqismaniqtiboskeltirishga,shuningdek,fotografik,grafik,audiova/yokivideomateriallaridanfoydalanishga“daryo.uz”saytigagiperholamjudbo‘lganva/yoki“Daryo”internet-nashriningmuallifliginiko‘rsatuvchiyozuvilovaqilingantaqdirdayo‘lqo‘yiladi.Chopetiladiganba’zima’lumotlar18yoshgato‘lmanfoydalanuvchilargamo‘ljallanmanbo‘lishimumkin.Info@daryo.uzYoshbo‘yichacheklovSoddalashtirilganko‘rinishYangilikhaqidaxabarbDaryo — yangiliklar daryosidan chetda qolib ketmang!erishXatotopdingizmi?Ctrl+Enter’nibosing©«SimpleNetworkingSolutions»MChJ,2013–2022functionremoveDesktopBanners(){if(isMobile()){letdivsToHide=document.getElementsByClassName("desktop-banner");//divsToHideisanarrayfor(leti=0;iIzohqoldirishingiz,FoydalanishshartlarivaMaxfiyliksiyosatishartlariniqabulqilganingiznianglatadi$("#load-more").on("click",function(){varbutton=$(this);varcurrentPe=$(this).data('pe');varcurrentPesize=$(this).data('pesize');if(!button.hasClass('disabled')){button.addClass('disabled');button.html('Yuklash');letlastDate=$('.mini__article').last().attr('data-date');$.ajax({url:"?pe="+(currentPe+1)+"&per-pe="+currentPesize+"&last_date="+lastDate,success:function(text){$("#load-more").replaceWith(text);button.removeClass('disabled');}});}});$('.weather__list').on('click',function(e){var$this=$(e.currentTarget);data=$this.find("a").data();temp=data['temp'];tempStr=data['temp']+"°C";if(temp>0)tempStr="+"+tempStr;$(".weather__info.weather__degree").html(tempStr);icon=data['icon'];$(".weather__current.weather__iconsvg").html('');varweatherVal=$this.children().text();$this.addClass('active').siblings().removeClass('active');$('.weather__val').html(weatherVal);});jQuery(function($){$('.header__right.lang').html($('#langues-list').html());var_langTrigger=$('.lang__current');var_langItems=$('.lang__items');_langTrigger.on('click',function(e){console.log('click');e.preventDefault();if(!_langItems.hasClass('show')){_langItems.addClass('show');_langItems.show();}else{_langItems.removeClass('show');_langItems.hide();}});$(document).mouseup(function(e){if(!_langTrigger.is(e.target)&&_langTrigger.has(e.target).length===0){$('.lang__items').hide();}});jQuery('#w0').authchoice();});

Sitio:Daryo — yangiliklar daryosidan chetda qolib ketmang!Reporte

Si hay una infracción del sitio, haga clic en InformarReporte

Información recomendada

Sitio recomendado